• Paardenmarkt op de Oude Markt, 1920

  • Korenmarkt, 1939

  • 10-jarig jubileum, 1967

Geschiedenis van de Weerter Fokpaardendag

Vanaf de 16e eeuw wordt er een paardenmarkt gehouden. De vroegere handelsmarkt kreeg in 1957 een andere opzet; het accent lag vanaf die tijd op keuringen en demonstraties, niet meer op de handel in paarden.

Hoe het begon

Privilege, 1563

In 1563 voerde Philips de Mont-Morency, Graaf van Horn, heer van Weert, drie paardenmarkten in. Hij verleende dit privilege op 27 september 1563. Van die drie paardenmarkten is er maar één blijven bestaan, de huidige Weerter Fokpaardendag. Vanaf 1821 kende de gemeente prijzen toe. Dit zorgde onder meer voor een grote aanvoer en een prima kwaliteit van de paarden.

Vanaf 1851 schreef de gemeente ieder jaar een verslag van de paardenmarkt. In die verslagen staan onder meer het aantal paarden en hoe de handel was. Een Weerter weekblad, het Kanton Weert, heeft vanaf 1870 ook van ieder jaar een verslag gemaakt.

De Fokpaardenmarkt

Omdat de jaarlijkse paardenmarkt geen succes meer was, werd er op woensdag 11 december 1957 besloten om een fokpaardenmarkt te starten. Het doel van de fokpaardenmarkt was de paardenfokkerij op een hoger peil te brengen en de landbouwers in het algemeen meer liefde en interesse bij te brengen voor het edele paard door een aantal daarvan samen te brengen en deze dan door een jury te laten beoordelen. Er werd ook een datum vastgesteld voor deze fokpaardenmarkt, namelijk 13 maart als die dag op zaterdag valt, of anders de eerste zaterdag daarna. Op 15 maart 1958 werd voor het eerst de Weerter Fokpaardenmarkt gehouden. Het was een grandioos succes. Ook het jaar daarna was drukbezocht. Er werd tevens een tentoonstelling van landbouwmachines gehouden.

De jaren daarna was de jury steeds zeer te spreken over de kwaliteit van de paarden.

Het Zilveren Jubileum

Kunstwerk, 1982

De dag voor de 25e Fokpaardenmarkt, vrijdag 12 maart 1982, vond de onthulling plaats van het geschenk van het bestuur van de fokpaardenmarkt: het kunstwerk-paard van Harrie Storms. Lei de Borgie trok het doek weg dat het kunstwerk verborgen hield. Het 25-jarig bestaan werd op 13 maart na afloop gevierd.

Het beeld is overigens half juni met brute kracht van de sokkel getrokken en even verder in de struiken gekieperd. Later werd het beeld opnieuw geplaatst, nadat het opgeknapt was. De vernielzucht heeft enkele duizenden guldens gekost, maar het beeld is nu weer te bewonderen op de paardenmarkt.

Het Gouden Jubileum

In 2007 vierden we het Gouden Jubileum van de nieuwe opzet van de paardenmarkt. Naast de traditionele keuringen werd een extra spectaculair showprogramma neergezet in het stadspark. Daarnaast lieten paardenhandelaren zien op welke manier er tientallen jaren geleden in paarden werd gehandeld. Het evenement werd door vele duizenden toeschouwers bezocht.

Meer informatie over de geschiedenis van de Weerter Paardenmarkten kunt u vinden in het boek '40 jaar Fokpaardenmarkt Weert', uitgegeven bij het 40-jarig bestaan in 1997, geschreven door Henk L.A. Tillemans.